Mededelingen

Verzekering tuinhuisje

Elk tuinlid is verplicht om een verzekering af te sluiten voor het tuinhuisje. Dit wordt vaak een verzekering voor een recreatiewoning genoemd. De volgende tussenpersonen zullen u goed helpen bij het afsluiten van uw verzekering voor het tuinhuisje:

Geld en Advies

Aploniastraat 88
3084 CC Rotterdam
Telefoon: 010 292 98 80
E-mail: dossier@hierverzekerd.nl
Theeuwkens & Zonen B.V., Assurantiebedrijf H.A.C.

Strevelsweg 696
3083 AR Rotterdam
Telefoon: 010 481 77 66
E-mail: info@theeuwkens.nl

Bomen – Kapvergunning

Met regelmaat ontvangt het bestuur vragen over het kappen van bomen. Voor het kappen van bomen of struiken, hebt u in onderstaa­nde situaties een omgevings­vergu­nning voor kapwerkza­amheden nodig:

  • Voor het kappen of verplante­n van één of meer bomen wanneer de stamomtre­k 50 cm of meer is. U meet de stamomtre­k in centimete­rs op 1,30 meter vanaf de grond. Bij meerstamm­igheid meet u de omtrek van de dikste stam
  • Voor het kappen van houtopsta­nd, zoals hakhout, een houtwal, een lintbepla­nting in de vorm van heesters/­struiken al of niet met bomen en een beplantin­g van bosplants­oen.

Als lid moet u zelf het Aanvraagformulier Kapvergunning invullen. Daarna stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar het bestuur, e-mailadres: bestuur@atv-maasglorie.com

Het bestuur stuurt uw aanvraagformulier door naar de gemeente.

Hieronder kunt u het Aanvraagformulier Kapvergunning downloaden:

Bomen – Tijdelijke achteruitgang van Sparren

Op dit moment zien we dat er best veel sparren bruin worden en denken dan gelijk dat deze dood gaan. Hieronder treft u een nieuwsbulletin SViN aan, waarin extra uitleg wordt gegeven over de toestand van de sparren.